Coffee and time off

Jeg har faktisk ikke fortalt jer så meget om hvad jeg går og laver for tiden (udover at være på ferie).. Efter at have haft en periode med alt for meget arbejde og alt for lidt tid til at nyde livet har jeg virkelig tænkt over tingene. Jeg gider ikke se tilbage på mine 20’ere som nogle år hvor jeg har arbejdet mig selv ihjel og ikke haft tid til andet.. Derfor arbejder jeg lige nu meeget mindre, og der er derfor en dag om ugen fri til cafe besøg og veninde hygge, hvilket bliver brugt flittigt! Jeg arbejder stadig men i et tempo hvor jeg igen begynder at elske det fordi det pludselig ikke fylder hele mit liv men er mere passende. Jeg har derudover lige nu virkelig meget fleksibilitet i mit liv og det gør plads til at arbejde sent den ene dag og møde sent den anden, hvilket giver plads til ting som svømning om morgenen, ballet med min veninde og tid til bloggen. Alle ting som gør livskvaliteten lidt bedre! Og ja jeg er ret vild med det!

I haven’t really told you much about what I’m doing lately (besides being on vacation).. After having had a period of time with way too much work and too little time to enjoy life I’ve really thought about everything. I don’t want to look back at my 20’s like the years where I worked myself half to death and didn’t have time for anything else. That’s why I now work a bit less and I therefore have one day a week off for cafe visits and friends! I’m still working but at a pace where I’m starting to love it again because it suddenly does not fill my whole life. In addition, I have a lot of flexibility in my life right now and it makes room for working late one day and meeting late the other, which gives room for things like swimming in the morning, ballet with my friend and time for blogging. All things that make life quality a bit better! And right now, that’s just perfect!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *