Way overdue.. Paris Guide!

I foråret var jeg et smuttur til Paris, 4 lækre dage i en af mine yndlingsbyer og nok den by jeg har besøgt flest gange snart, jeg lovede jer en guide, meeen den kom aldrig! Så NU får i den, hvad vi lavede, hvad vi spiste og hvor vi boede.. Måske nogen af jer skal til Paris her i efteråret (heldige jer!) og kan bruge lidt ideer til hvad i skal lave i byen. Og hey hvis i har nogle spørgsmål, så skriver i bare til mig :*

Last spring I was in Paris yet again, 4 amazing days in one of my favorite cities and probably the city I have visited the most times. I promised you a guide, buuut it never came! So now you are finally getting it, a guide on what we did, what we ate and where we lived. Maybe some of you are going to Paris this fall (lucky you!) And can use some ideas for what to do in the city. And hey if you have any questions, just write to me: *

WHERE WE STAYED

Vi boede på Hotel Emile i Marais kvarteret. Her har vi faktisk boet en gang før og var så glad for det at vi valgte det igen. De fleste hoteller i Paris har mikro små værelser, så det skal man være klar på. Derudover er morgenmad ikke en ting man rigtig bruger, så står der at det er inklusiv morgenmad er min erfaring at der er kaffe og en croissant. Hotel Emile har nogle super lækre (men små) værelser som er virkelig flotte og nye, morgenmaden er som på billedet, ikke prangende men den perfekte bund inden man skal ud og gå en hel dag! Hotellets gode sider er klart prisen, lokationen og værelserne.

Hotellet ligger i 5-10 min gåafstand fra notre dame i området Marais som er fyldt med lækre restauranter og små butikker. Et virkelig hyggeligt og godt område at bo i! Vi har før boet i latiner kvarteret som er en smule billigere men er blevet helt forelsket i Marais der klart kan anbefales.


We stayed at Hotel Emile in Marais. Here we have actually lived once before and we were so pleased with it, that we chose it again. Most hotels in Paris have crazy small rooms, so have that in mind. In addition, breakfast is not a thing they really use, so when it says it’s inclusive breakfast is my experience that there is coffee and a croissant. Hotel Emile has some super cool (but small) rooms that are really beautiful and new, the breakfast is as in the picture, not flashy but the perfect base before going out and walking for a whole day! The hotel’s upsides are clearly the price, the location and the rooms.

The hotel is in 5-10 min walking distance from Notre Dame and located in Marais which is filled with delicious restaurants and small shops. A really cozy and good area to live in! We have previously lived in the Latin Quarter, which is a bit cheaper but has fallen in love with Marais which I really recommend.

WHERE WE ATE

La favorite i Marais – Vores hotel lå lige oven over det og vi havde hørt om stedet fra flere. Det et rigtig godt sted at drikke drinks, især deres spritz som er store og lækre! Vi spiste der også, deres burger var super god men stedet er ikke lige så klassisk fransk som andet!

Au Bourguignon du Marais – Dette lå også 5 min fra vores hotel (og 5 min fra notre dame) og vi havde googlet det og set det havde fået gode anmeldelser. Her fik vi den beedste dessert, lækre profiteroles, stedet var super hyggeligt og klassisk fransk! (Lige overfor lå der et super hyggeligt og virkelig flot bageri der også er et besøg værd!)

Chez Janou i MaraisKendt sted hvor man skal bestille bord for at komme ind! Vi havde hørt fra mange man skulle prøve det! Vores tomat forret var helt genial og så er de kendt for deres chokolade mousse som kommer i en kæmpe spand til bordet som man bare spiser af, portionen er så stor at vi ikke engang kom halvvejs med den! Virkelig fin og hyggelig stemning!

L’as du falaffel i Marais – Det bedste falaffel sted hvor der altid er kø fordi det er så populært! Sørg for at slå åbningstiderne op da de vidst lukker i weekenden (underligt nok) – helt genial falaffel! Vi sad og spiste dem på en bænk tæt på og sluttede derefter af med crepes 😉

L’entrecote 271 boulevard periere – En af de ældste restauranter i Paris. De serverer kun 1 ting! Du starter med salaten og får derefter det her kød med pomfritter og sovs. Der er altid kø udenfor (og du kan ikke bestille bord) og deres sovse opskrift er åbenbart hemmelig og det de er kendt for. Sjovt sted at prøve og de snakkede selvfølgelig kun fransk!

Hotel Costes – Ligger helt i centrum. Klart det dyreste sted vi spiste og maden levede ikke helt op til prisen. Det gjorde hotellet og lokationen tilgengæld. Jeg ville anbefale at drikke kaffe og spise kage der! Det er Kim Kardashians yndlings restaurant i Paris (og derfor skulle jeg selvfølgelig forbi) – alt er på fransk igen og vi forstod på ingen måde menu kortet som var uber kompliceret. En lille stille oase midt i centrum som er super smuk.

Pink mamma i Montmatre – Det beeedste sted der får den vildeste anbefaling! Ikke fransk men italiensk, derfor skal det alligevel prøves når man er der! Sid på øverste etage hvis muligt (se øverste billede), vi spiste forretter og herefter trøffelpastaen, alt var vildt lækkert og ret billigt. De smukkeste lokaler og meget foto venligt 😉

Øverste billede er fra Pink Mama, nedenfor er billeder fra Au Bourguignon, L’as du falaffel og til sidst Hotel Costes.


La favorite in Marais – Our hotel was just above it and we had heard about the place from several people. It’s a really good place to drink drinks, especially their spritz which are big and delicious! We also ate there, their burger was super good but the place is not as classic French as other places but more modern.

Au Bourguignon du Marais – This was also 5 min from our hotel (and 5 min from Notre Dame) and we had googled it and seen that it had received good reviews. Here we got the beest dessert, delicious profiteroles, the place was super cozy and classic french! (Just across the street was a super cozy and really nice bakery which is also worth a visit!)

Chez Janou in Marais – A popular place where you need to reserve a table! We had heard about it from many people and therefore tried it. Our starter (a tomato and mozzarella dish) was absolutely genious and our dessert was crazy good. They are known for their chocolate mousse that comes in a huge bucket for the table and that you just eat off, the portion is so big that we did not even come halfway with it! Really nice and a nice atmosphere!

L’as du falaffel in Marais – The best falafel place where there is always a queue because it is so popular! Be sure to look up the opening hours as I think they are closed in the weekend (oddly enough)! We sat and ate them on a bench close by and then ate crepes afterwards 😉

L’entrecote 271 boulevard periere – One of the oldest restaurants in Paris. They only serve 1 thing! You start with the salad and then get this meat with frenchfries and sauce. There is always a queue outside (and you can’t order a table) and their sauce recipe is secret and what they are known for. Fun place to try and they of course only spoke French!

Hotel Costes – Located right in the center. Clearly the most expensive place we ate and the food did not live up to the price. The hotel and location did though! I would recommend drinking coffee and eating cake there! It is Kim Kardashian’s favorite restaurant in Paris (so I of course had to visit it) – Everything is in French (again) and we didn’t understand the menu card which was uber complicated. A small quiet and super beautiful oasis in the middle of the city.

Pink Mama in Montmatre – I loooved this place and will really recommend it! Not French but Italian, but still, you have to try it when you are there! Sit on the top floor if possible (see my first pictures, the place is super cute), we ate some different starters and then the truffle pasta, everything was delicious and quite cheap. The most beautiful rooms and very photo friendly 😉

The first image is from Pink Mama, below are pictures from Au Bourguignon, L’as du falaffel and finally Hotel Costes.

WHAT WE DID

Vi har jo været der et par gange før og vi gik derfor lidt uden om de store turist attraktioner hvilket endte med at være super positivt. Sidst vi var på Louvre var der nemlig virkelig mange mennesker hvilket ødelagde oplevelsen en smule. Denne gang var vi i stedet på museet d’orsay som var rigtig godt! Der kan man bla. Se nogle af de kendte Van Gogh malerier og selvom det ligger centralt er der ikke lige så mange besøgende og man kan derfor nemmere så malerierne.! Derudover var vi på l’orangerie som er et lille museum med Monets åkande malerier, dette var helt fantastisk at opleve, det var mit yndlings museum på trods af det var så småt og klart et besøg værd! Man kan købe en samlet pakke og få billigere adgang til begge museer.

De andre gange har vi både besøgt Versailles, Louvre og alle de store ting men hvis man rejser i højsæsonen vil jeg anbefale at vente med disse steder da der er rigtig mange mennesker og lang ventetid. Notre Dame besøger vi dog altid lige meget hvad (helst flere gange), da jeg er helt besat af den smukke kirke som nok er min yndlings jeg hidtil har besøgt.

På denne tur gik vi turen hele vejen fra Marais op til Montmatre og besøgte Moulin Rouge. Her sad vi og drak kaffe ude foran og snakkede om stedet som jeg efter at have set filmen en 100 gange, blev nød til at se. Montmatre er ikke et sted jeg ville bo i Paris, men et fedt sted at gå en tur og opleve og så er det et område hvor der virkelig ligger mange nye og lækre restauranter som er lidt mere moderne, bla. Pink Mama som jeg jo elskede.

Jeg er enormt dårlig til at shoppe i udlandet og ender aldrig med at købe noget hjem da jeg har brug for mere tid til at tænke over tingene. Dog går vi altid Rue Saint-Honoré tynd da så mange af de lækre butikker ligger der og jeg alligevel gerne vil ind i dem alle, selvom jeg intet køber 😉 På denne tur kom der dog mine elskede Celiné øreringe med hjem som jeg havde planlagt at købe hjemmefra!

Mit bedste tip til at opleve Paris er at droppe metroen så meget som muligt og gå byen rundt, der er så mange smukke gader og cafeer som man kun oplever hvis man går fra sted til sted.

Hvis i har nogle spørgsmål må i endelig komme med dem, jeg har besøgt byen et par gange så skriv endelig, og skulle i have et godt tip selv så skriv det endelig i kommentar feltet :*


We have been there a few times before and so we didn’t choose the major tourist attractions which ended up being a good choice. The last time we were at Louvre there were so many people, which ruined the experience a bit. This time we instead visited the museum d’orsay, which was really good! There you can see some of the famous Van Gogh paintings. Eventhough it’s centrally located, there are not as many visitors and you can therefore easily see and experience the paintings, and the museum is in an amazing building with some fantastic ball rooms! In addition, we were at l’orangerie which is a small museum of Monet’s waterlily paintings, this was absolutely amazing to experience, it was my favorite museum despite it being so small and definently worth a visit! You can buy a complete package and get cheaper access to both museums.

The other times we’ve been in Paris, we’ve visited Versailles, Louvre and all the big things that you need to see, but if you travel in some of the holidays or popular seasons,  I would recommend waiting with these places as there are a lot of people and a long wait to everything. Notre Dame, however is almost a must for us and we visit it everytime we are there. Come in the morning right when they are opening so that there ain’t so many tourists. I am completely amazed by the beautiful church and it is probably my favorite I have visited so far.

On this trip we walked the whole way from Marais up to Montmatre and visited the Moulin Rouge. Here we sat and drank coffee out front and talked about the place that I had to see after watching the movie about a hundred times. Montmatre is not a place I would like to stay in Paris, but a nice place to go for a walk and experience, and it’s an area where there are so many new and delicious restaurants that are a bit more modern.

I’m not really a shopping person when we travel and I almost never buy anything because I need more time to think about the things I see. However, we always walk Rue Saint-Honoré thin as so many of the big designer stores are there and I still want to go into all of them, even though I do not buy anything 😉 On this trip, however, my beloved Celiné earrings came home with me!

My best tip to experience Paris is to drop the metro as much as possible and walk around the city, there are so many beautiful streets and cafes that you only experience if you go from place to place.

If you have any questions, please just write me, I have visited the city a few times and would love to help, and should you have a good tip yourself, please write it in the comments field: *

 

2 Comments

 1. Freya Lynn Coriand
  November 20 2018 / 1:29 pm

  Paris er jo den flotteste by! Jeg må virkelig derhen en dag <3 Mega fint og gennemført indlæg smukke.

  • Hrefna
   Author
   November 20 2018 / 3:25 pm

   Du må sååå meget der til! Og tusind tak <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *